مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين

 مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين

… دانلود …

مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
محمد بهروزی ورجوی – کارشناسی ارشد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مصطفی ولیزاده – عضو هیات علمی گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد مقدم واحد – عضو هیات علمی گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده:
شوری خاک یکی از چالش های مهم در محدود کردن پایداری تولیدات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. در شرایط تنش شوری، تغییر در فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان برای سازگاری و تحمل تنش ها توسط گیاهان اتفاق می افتد. در این پژوهش فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ در گیاهچه های 10 رقم جو پس از تیمار شوری NaCl در سه سطح (0، 100 و 200 میلی مولار) و تیمار خارجی پرولین در سه سطح (0، 5 و 10 میلی مولار) مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار پیاده و تجزیه های آنزیمی با الکتروفورز در ژل آکریل آمید افقی 8% انجام شد. در برگ گیاهچه های جو سه ایزوزیم POX2 ، POX1 و POX3 مشاهده شد. ارزیابی کمی فعالیت این ایزوزیم ها و تجزیه های آماری داده ها نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه (P 001)، سطوح مختلف شوری (P 001) و نیز اثر متقابل این دو (P 005 برای POX1 و P 001 برای POX2 و POX3) از نظر میزان فعالیت این ایزوزیم ها اختلاف معنی دار وجود داشت لیکن بین سطوح مختلف پرولین اختلاف معنی دار مشاهده نشد (P 005). همچنین در ایزوزیم POX2 اثر متقابل پرولین × رقم (P 005) و در ایزوزیم POX3 اثر متقابل شوری × پرولین (P 001) نیز معنی دار شد.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين

با سلام،محصول دانلودی مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين

اینک شما با جستجوی مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پراکسيداز ارقام جو در مرحله گياهچه اي تحت تنش شوري و تيمار با پرولين