مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح

مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح

… دانلود …

مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح :

پروژه سازه های بتن مسلح

«مقدمه»
پلان مذكور دارای ابعاد و مساحت می باشد و در شهر مشهد واقع شده است. ارتفاع كف تا كف هر طبقه و ارتفاع خرپشته می باشد. سیستم سقف طبقات از نوع تیرچه بلوك سفال است. این پلان از سه طرف محدودیت گسترش پی دارد و در شش سقف طراحی و محاسبه می گردد.

مشخصات مصالح مصرفی:
تمام میلگردهای مصرفی از نوع A II و مقاومت تسلیم آنها می باشد. آجر به كار رفته در تیغه ها از نوع مجوف با وزن مخصوص می باشد. سنگ بكار رفته در نما نیز از نوع گرانیت با وزن مخصوص می باشد.
مشخصات خاك محل:
تنش مجاز خاك، و از نوع II می باشد و محل ساختمان در شهر مشهد واقع است. سیستم باربر جانبی از نوع قاب خمشی متوسط در یك جهت و قاب خمشی متوسط با دیوار برشی متوسط در جهت دیگر است.

آیین نامه های مورد استفاده:

برای بارگذاری از آیین نامه مبحث ششم مقررات ملی ساختمان استفاده شده است. برای بارگذاری زلزله از آیین نامه 2800 ویرایش سال 1378 استفاده شده است. طراحی اجزای سازه ای مطابق آیین نامه بتن ایران می باشد.

نرم افزارهای مورد استفاده:

تحلیل كامپیوتری سازه با استفاده از نرم افزار ETABS VER 7.21 انجام شده است.

فصل اول: بارگذاری

جدول جرم مخصوص مصالح مصرفی مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

شرح جرم مخصوص
سنگ گرانیت 2800
آجر مجوف 600
بتن معمولی 2400
پوكه معدنی 600
آجر كاری با آجر مجوف 850
گونی قیر اندود دولا 15

سنگ موزائیك 2400
ملات گچ 1300
ملات گچ و خاك 1600
ملات ماسه و سیمان 2100

«تیغه داخلی ساختمان»

«دیوار طرفین ساختمان كه به دیوار همسایه می چسبند»

«دیوار نمای ساختمان»

فرض های عمومی در سقف های تیرچه بلوك
1 تیرچه های مجاور و بتن پوششی بالایی بصورت تیر T شكل مجاور و مجزا در نظر گرفته می شود.
2 تكیه گاه تیرچه ساده بوده و بار گسترده در سرتاسر طول آن توزیع شده است.
3 تیر فاقد نیروی محوری است.
4 تیر فاقد فولاد فشاری است.
5 فاصله محور تا محور تیرچه ها برابر عرض مؤثر بال درنظر گرفته می شود.
6 پوشش آرماتورهای كششی برابر 5/1 سانتی‌متر است.
7 بلوك ها در مقاومت تیر T شكل تاثیری ندارد.

تعیین ابعاد تیرچه و بلوك:
طبق بند 11-2-4-3 آیین نامه بتن ایران داریم:
تعیین ارتفاع تیرچه:

ضریب اصلاح :

تعیین عرض تیرچه:

تعیین ضخامت بتن پوششی:

«سقف طبقات (تیرچه بلوك سفالی)»

وزن دال بتنی
وزن تیرچه
وزن بلوك سفالی
وزن كف سازی و نازك كاری

تعیین بارگذاری در تراز طبقات:
با توجه به ضخامت اولیه سقف و همچنین ویژگی كفسازی و زیرسازی آن ابتدا وزن واحد سطح سقف را در صفحه قبل بدست آورده ایم.
از طرفی بار معادل تیغه بندی نیز به صورت زیر محاسبه می گردد:
مطابق با بند 6-2-2-2 مقررات ملی ساختمان (مبحث ششم)، وزن تیغه ها را می توان بصورت بار معادل كه به طور یكنواخت بر كفها گسترده شده است، درنظر گرفت. البته به دلیل اینكه وزن یك متر مربع سطح تیغه ها از 150 كیلوگرم بر مترمربع بیشتر است، باید اثر موضعی بار تیغه ها را به طور جداگانه در طراحی كفها منظور داشت (بند 6-2-2-5 آیین نامه).
طول كل پارتیشن های داخلی = 8/38 = 39 (m)
ارتفاع پارتیشن ها = 3 (m)
سطح كل از حاصلضرب این دو عدد حاصل می شود:
سطح كل = 117 (m2)
وزن واحد سطح = 172 (Kg/m2)
بنابراین وزن كل این دیوارهای جداكننده از حاصلضرب دو

عدد فوق حاصل می گردد:
وزن كل = 20124 (Kg)
سطح كل كف = 200– (4/3 * 8/4) = 183 (m2)
در نهایت بارگسترده وارد بر كف طبقات ناشی از تیغه های جداكننده بصورت زیر محاسبه می‌گردد:

نكته: از آنجاییكه سازه این پروژه توسط نرم افزار ETABS ت

حلیل و طراحی می گردد، باید توجه داشت كه در صورت مدل كردن سقف، برنامه وزن تیرچه دال را محاسبه می كند، بنابراین باید وزن كف سازی، بلوك و زیرسازی سقف را بطور جداگانه محاسبه كرد و آن را به سقف ها اختصاص داد. بنابراین در قسمت ورود داده ها به نرم افزار، باید وزن تیرچه – دال را از وزن مرده سقف كم نمود:
سقف طبقات :

«سقف بام (تیرچه بلوك سفالی)»

وزن دال بتنی
وزن تیرچه
وزن بلوك سفالی
وزن كف سازی و نازك كاری

بنابر آنچه كه در قسمت محاسبات سقف طبقات گفته شد، WD سقف بام نیز به صورت زیر محاسبه می گردد:

«قسمت رمپ راه پله»

چون سیستم پله ها دو رمپی است بنابراین بار فوق بر روی دو تیر موازی وارد می شود و بنابراین بار وارد بر هر تیر شمشیری نصف مقدار فوق یعنی 299 كیلوگرم بر متر مربع می باشد.

«قسمت پاگرد راه پله»

چون سیستم پله ها دو رمپی است بنابراین بار فوق بر روی دو تیر موازی وارد می شود و بنابراین بار وارد بر هر تیر شمشیری نصف مقدار فوق یعنی 270 كیلوگرم بر متر مربع می باشد.

بارگذاری قائم:
ارتفاع دیوار در طبقات : 8/2 m
وزن واحد طول دیوار های نما :
بار دیوارهای پیرامونی قسمت های نما:
اعمـال ضریب بازشو در دیـوارهای نما :
وزن واحـد طول دیوار های چسبیده به دیــوار همسایه :
: بار دیوارهای پیرامونی قسمت چسبیده به دیوار همسایه:
با توجه به نتایج بدست آمده به تقریب و در جهت اطمینان، بار وارده بر كل دیوار های پیرامونی را در نظر می گیریم.

اما برای جانپناه پشت بام خواهیم داشت:
ارتفاع دیوار در جانپناه : 8/0 m
وزن واحـــد طــــول:

بار دیـــوار جانپنـــاه:
در قسمت راه پله نیز برحسب محاسبات انجام شده در قسمت بارگزاری خواهیم داشت:
بار مرده راه پله :
بار زنده راه پله :

بارهای زنده:
بارهای زنده عبارتند از بارهای غیر دائمی كه در حین استف

اده و بهره برداری از ساختمان به آن وارد می شوند. بارهای زنده با توجه به نوع كاربری ساختمان و مقداری كه دارد در طور مدت عمر ساختمان به آن وارد می‌گردند، تعریف می شوند. این بارها شامل بارهای باد و برف و زلزله نمی شوند.
براین اساس و مطابق بند 6-3-1 آیین نامه، بار زنده قسمت های مختلف این ساختمان به شرح زیر تعیین می‌گردند:

عنوان محصول دانلودی:مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح را در ادامه مطلب ببینید
مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله در مورد پروژه سازه هاي بتن مسلح