تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه

تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه

… دانلود …

تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه :

آئین كار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاك در سردخانه ها
1- هدف
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین آئین كار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاك در سردخانه های ثابت می باشد.
2- دامنه كاربرد
این استاندارد در مورد سردخانه های ثابت كه از گاز آمونیاك به عنوان شاره سرمازا استفاده می كنند، كاربرد د ارد.
3- تعاریف
در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بكار برده می شود:
3-1- سردخانه های ثابت آمونیاكی – مجموعه ایست از ساختمان و تجهیزات كه بتواند شرایط ویژه نگهداری مواد خوراكی و فاسد شدنی را عمدتأ از نظر دما، دمه نسبی (رطوبت نسبی ) و در صورت لزوم سایر شرایط موردنیاز را با استفاده از آمونیاك تامین نماید. (رجوع شود به استاندارد ملی 1899)
3-2- آمونیاك – تركیبی است با فرمول شیمیایی NH3و در شرایط متعارفی بصورت گاز بی رنگ ، با بوی بسیار نافذ ، قلیائی ، سبكتر از هوا و تقریبأ 50درصد وزن هوا می باشد.
3-3- شاره سرمازا – به ماده ای كه برای جذب گرما و تولید سرما در سیستم های گرماگیر (سرمازا) بكار می رود اطلاق می شود.
3-4- فشارنده یا كمپرسور – ابزاری است كه به صورت مكانیكی بر فشار بخار شاره سرمازا می افزاید
3-5- واحد كمپرسور 1 – تشكیلات متراكم كننده شاره سرمازا بدون تقطیر كننده و مخزن مایه را گویند.

3-6- تقطیر كننده یا كندانسور 2 – بخشی است كه در آن با تبادل حرارت ، شاره سرمازای فشرده شده ، گرما از دست داده و به مایع تبدیل می شود.
3-7- واحد تقطیر 3 – تركیب ماشین آلات ویژه ای شامل : یك یا چند كمپرسور پرقدرت ، تقطیر كننده ، مخزن مایع (در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی در سیستم سردساز می باشد.
3-8- صفحه انفجاری 4 – صفحه یا ورقه ای است كه در فشار معینی (تعیین شده در آزمایش ) می تركد.

3-9- تبخیر كننده 5 – بخشی از سیستم سردساز كه در آن شاره سرماساز را كه به شكل مایع وجود دارد، برای فرآیند تبرید به بخار تبدیل می كند.
3-10- واحد تبخیر كننده – تركیب ویژه ماشین آلاتی است كه در یك سیستم سردساز وجود دارد و شامل یك یا چند كمپرسور قوی ، تبخیر كننده ، مخزن مایع (در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی است .

3-11- نیمه پرفشار سیستم 6 – بخشی از سیستم سردساز است كه تقریبأ در فشاری معادل فشار موجود در تقطیر كننده عمل می كند.
3-12- نیمه كم فشار سیستم 7 – بخشی از سیستم سردساز است كه تقریبأ در فشاری معادل فشار موجود در تبخیر كننده عمل می كند.
3-13- فشار بیشینه هنگام كار 8 – میزان فشاری است كه نبایستی فشار درون سیستم ، چه در حالت فعالیت و چه در حال خاموشی از آن افزوده شود (البته بجز محدوده ای كه قطعه فشارشكن در آن محدوده عمل می كند.)

3-14- كمپرسور بدون تغییر مثبت حجم 9 – نوعی كمپرسور كه فشار بخار در آن بدون تغییر در حجم اتاقك فشار ازدیاد می یابد.
3-15- سوختن گرم – سوختن ناشی از حرارت تولید شده در اثر مجاورت آمونیاك و عرق سطحی پوست بدن می باشد.
3-16- سوختن سرد – سوختن در اثر انجماد سریع پوست بوده كه ناشی از تبخیر سریع آمونیاك می باشد.

3-17- كمپرسور باتغییر مثبت حجم – نوعی كمپرسور كه فشار بخار در آن ، با تغییر در حجم اتاقك فشار ازدیاد می یابد.
3-18- نشت گاز آمونیاك – خروج ناخواسته گاز آمونیاك از كلیه وسایل و تجهیزات بكار رفته در سردخانه های آمونیاكی را نشت گویند.
3-19- پیشگیری و مقابله – كلیه تدابیر و روشهایی كه بمنظور جلوگیری از نشت شاره سرمازا و مهار آن اعمال می شود.
4- اثرات نشت گاز بر پایه میزان غلظت گاز آمونیاك

4-1- آستانه بویائی گزارش شده از 10 50ppm- 1متغیر است .
4-2- شكایت در اثر عوارض آمونیاك با غلظت 25 ppm- 20شروع و در غلظت 100 ppmبوی آمونیاك نسبتأ شدید و برای بینی انسان محرك و التهاب آور می باشد.
4-3- حد مجاز در محیط آمونیاكی برای مدت هشت سال كار 25 ppmو برای مدت 10دقیقه كار 35 ppmمی باشد.
4-4- غلظت 0/8درصد حجمی گاز آمونیاك در مدت یك ساعت سبب صدمه شدید بر روی سیب ، گلابی ، هلو، پیاز می گردد. و غلظت 0/2درصد حجمی در مدت شش ساعت موجب خسارت جزئی در هلو می شود.

4-5- در غلظتهای 27- 9درصد حجمی آمونیاك در هوا، مخلوطی قابل انفجار بوجود می آید، اما وقتی غلظت آن كمتر از 9و بیشتر از 27درصد حجمی باشد، مخلوط قابل انفجار نیست .
5- نشت گاز آمونیاك 11
5-1- اثرات كوتاه مدت (حاد) ناشی از تماس با آمونیاك بر روی انسان
5-1-1- اثرات ناشی از تماس تنفسی
5-1-1-1- شایعترین و مهمترین راه آلودگی و مسمومیت با آمونیاك ، استنشاق آن می باشد كه بعلت خاصیت قلیائی قوی و نفوذ بسیار زیادی كه دارد بسرعت وارد مجرای تنفسی شده و در رطوبت مخاط حل گشته و سریعأ باعث تحریك و سوزش قسمت فوقانی دستگاه تنفس می گردد.
5-1-1-2- تماس در مدت 5دقیقه با غلظت 133 ppmباعث آزردگی مخاط حلق و بینی شده و علائم گرفتگی بینی ، احساس سوزش گلو، تغییر صدا، سرفه ضعف و سردرد ظاهر می گردد.
5-1-1-3- تماس با غلظت 300الی 500 ppmباعث سوزش شدید در بینی و مجاری تنفسی می گردد.
5-1-1-4- تماس با غلظت 400الی 700 ppmآزردگی و سوزش شدید حلق و بینی روی داده ، تنفس عمیق و تند شده و افزایش فشار خون در فرد مشاهده می گردد.
5-1-1-5- تماس با غلظت 1700 ppmموجب سوزش ریه ها و تجمع آب (مایع ) در آنها می گردد.

5-1-1-6- تماس با غلظت 2500الی 6000 ppmتنفس را مشكل كرده و باعث تجمع مایع در ریه ها شده و در این حد، خارج شدن كف از دهان مسموم مشاهده می گردد.
5-1-1-7- تماس كوتاه مدت با غلظت 5000الی 10000 ppmباعث خفگی در اثر خیز حاد ریه (ادم ) و مرگ سریع می گردد.
5-1-1-8- در مسمومیت خفیف با آمونیاك ، علائم تحریك و التهاب ملتحمه ، مخاط بینی ، دهان و دستگاه تنفسی فوقانی به صورت كونژنكتیویت 12 (التهاب ملتحمه چشم )، گرفتگی بینی ، تغییر صدا، احساس سوزش گلو، سرفه ، ضغف و سردرد ظاهر می گردد.

5-1-1-9- در مسمومیت متوسط تا شدید علائم تنگی نفس ، انسداد مجاری تنفسی ، خس خس سینه ، خشونت صدا، آبریزش بینی ، گلودرد، تهوع و استفراغ ، افزایش بزاق دهان ، افزایش ادرار، از بین رفتن حس بویایی ، تعریق ، لارنژیت 13 (التهاب حنجره )، برونشیت 14 (التهاب لوله های نایژه ای ) و ادم (خیز) ریوی بروز می كند.
5-1-1-10- در مسمومیت شدید ممكن است شخص در طی 72- 48ساعت ظاهرا كمی بهبود یابد ولی پس از آن مجددا بدحال شده و دچار نارسایی تنفسی و سرانجام مرگ می گردد. (در حدود 40درصد مسمومیت شدید).

5-1-2- اثرات ناشی از تماس چشمی
5-1-2-1- هنگامی كه آمونیاك با رطوبت چشم تماس پیدا كند باعث تولید هیدروكسید آمونیوم شده و این ماده به قرنیه چشم نفوذ و به عنبیه و عدسی چشم آسیب وارد می كند كه میزان آسیب بستگی به غلظت آمونیاك ، مدت زمان تماس و همچنین حالت آمونیاك (مایع یا گاز) دارد.

5-1-2-2- تماس به مدت پنج دقیقه با غلظت 50 ppmهیچگونه تأثیری بر چشم نخواهد گذاشت .
5-1-2-3- تماس به مدت پنج دقیقه با غلظت 134 ppmباعث تحریك و سوزش چشم شده و ریزش اشك و آزردگی قرنیه شروع می گردد.
5-1-2-4- تماس در غلظت های 700 ppmبخارات آمونیاك خیلی سریع سبب تحریك شدید چشم و آزردگی قرنیه خواهد گردید.

5-1-2-5- تماس چشمی مكرر با آمونیاك كه آزردگی چشمی به همراه دارد، در صورت عدم درمان باعث كوری ناقص و یا كامل می گردد.
5-1-2-6- تماس با آمونیاك مایع و پاشیده شدن آن بر روی چشم موجب ایجاد ورم ملتحمه می گردد و زخم شدن غشأ مخاطی و قرنیه باعث كاهش دید و نابینایی چشم خواهد شد.
5-1-3- اثرات ناشی از تماس پوستی

5-1-3-1- آمونیاك به صورت مایع و چه به صورت گاز می تواند باعث سوختگی شدید پوست گردد كه این سوختگی ممكن است به صورت سرد یا گرم باشد.
5-1-3-2- آمونیاك در غلظت 100 ppmباعث بروز ضایعات در حد متوسط و در پوستهای مرطوب می شود و هنگامیكه مقادیر زیادی گاز آمونیاك در رطوبت سطح پوست حل گردد موجب بوجود آمدن محلول آمونیاك غلیظ گردیده كه خورندگی پوست را بدنبال خواهد داشت .

5-1-3-3- آمونیاك در غلظت 30000 ppmباعث ایجاد سوزش در پوست شده و در صورتیكه تماس چند دقیقه بطول بیانجامد باعث سوختگی و تاول زدن در سطح پوست خواهد گردید.
5-1-4- اثرات ناشی از تماس گوارشی
5-1-4-1- باتوجه به اینكه آمونیاك مایع به سرعت تبخیر می گردد، مسمومیت خوراكی آن بعید بنظر می رسد.
5-1-4-2- در اثر خوردن مایع آمونیاك ، بخارات آمونیاك تولید شده و این بخارات علاوه بر آسیب بر لبها – دهان – گلو – مری و بافت معده در اثر ورود به شش ها پس از 12- 2ساعت موجب صدمه دیدن و تجمع مایع در آنها می گردد و در نهایت خوردن آمونیاك می تواند باعث ضعف ، تشنج ، بیهوشی و حتی مرگ شود.
5-2- اثرات درازمدت (مزمن ) ناشی از تماس با آمونیاك بر روی انسان .
5-2-1- تماس دائمی بر غلظت 70 ppmمی تواند بدون ایجاد عارضه بر روی انسان تحمل گردد.
5-2-2- تماس روزانه 97الی 122 ppmباعث آزردگی چشمها و مجاری تنفسی فوقانی می گردد.
6- اثرات زیست محیطی ناشی از نشت آمونیاك

6-1- آمونیاك محلول در آب برای زندگی جانوران و گیاهان بخصوص ماهیها مضر است .
6-2- بخار آمونیاك برای زندگی گیاهان حساس مثل درختان میوه و بوته های دانه ای زیان آور است و در غلظت های بالای آمونیاك ، زندگی ممكن است كاملا نابود گردد.
لذا لازم است اهمیت زیادی در مصرف و آزادسازی آمونیاك به محیط قائل شد.
6-3- از تخلیه آب محتوی آمونیاك به داخل آب قابل شرب و یا آبی كه زیست گاه ماهیان است بایستی خودداری بعمل آورد.
6-4- پیش بینی های لازم جهت جمع آوری ، تخلیه و خنثی سازی آب آلوده شده به آمونیاك جهت جلوگیری از آلودگی سفره های زیرزمینی بعمل آید.
7- اصول پیشگیری از نشت گاز آمونیاك

7-1- پیش بینی و آزمون
هنگام طراحی و ساخت سیستم سردكننده آمونیاك بایستی پیش بینی های لازم جهت جلوگیری از افزایش فشار زیاد در تمام قسمتهای سیستم بعمل آید.
7-1-1- براساس بند (7-1) این پیش بینی ها شامل :
اطمینان از شیرهای یكطرفه كمپرسورها در موقع تعمیرات – برگشت ذخیره آب به كندانسور در مواقع لزوم و نگهداری جریان آن به میزان كافی تهویه تصحیح سیستم و نگهداری مایع آزاد در كندانسور (باتوجه به ظرفیت كندانسور) است .

7-1-2- پس از سرهم كردن قطعات دستگاه و پیش از استفاده نهایی ، سیستم سردساز می باید براساس مندرجات جدول شماره یك به كمك هوا یا گاز مناسب دیگری تحت آزمون فشار برای كل سیستم قرار گیرد (البته مشروط به آنكه همه اجزاء دستگاه قبلا در آزمون تحمل فشار قبول شده باشند).
7-1-3- همه اجزاء سیستم را بایستی براساس جدول شماره یك از نظر نشت آمونیاك آزمایش نمود و چنانچه كارخانه سازنده قطعات را سرهم می كند، انجام این آزمایش برعهده كارخانه است . در غیر این صورت بایستی آزمون در محل انجام پذیرد.

چنین آزمونی ممكن است در هر یك از مراحل اتصال اجزاء تا انتهای خط تولید انجام شود.
7-2- شبكه ها و اتصالات قطعات سیستم سردساز
7-2-1- افزارهای قطع كننده جریان 15
قدرت نهایی قطعه قطع كننده جریان مایع برای لوله هایی با قطر اسمی 150میلیمتر و یا ساخته شده از فولاد نرم (قابل تبدیل به لوله ) می بایستی لااقل پنج برابر بیشینه فشار كاری آن بخشی از سیستم باشد كه در آن بكار می رود. آن دسته افزارهای قطع كننده جریان كه قطر اسمی داخلی آنها از 150میلیمتر بیشتر است و ضمنا از فولاد نرم ساخته نشده اند می باید لااقل با 6/5برابر بیشینه فشار كاری آن بخش از سیستم كه در آن بكار می روند برابری كنند.
7-2-1-1- قطعه قطع كننده جریان بایستی طوری ساخته شود كه پوشش روی آن یا دیافراگم 16 آن با چرخاندن جدا نشود و هنگامیكه دیافراگم بسته است ، از عبور جریان در هر جهت جلوگیری نماید ضمنا بایستی این امكان باشد كه به جز قطعه متصل شده به بدنه بیرونی ، بقیه اجزاء قطع كننده جریان را بتوان به هنگام روشن بودن سیستم ، دستكاری و محكم نمود و یا حتی آنها را از جای خود خارج كرد.

7-2-1-2- ترتیب قرارگیری اجزاء قطع كننده جریان بایستی بشرح زیر باشد:
الف – در سیستم هایی كه بیش از 2/5كیلوگرم آمونیاك دارند بایستی در نقاط زیر قطعات قطع كننده جریان مایع را كار گذارد.
1- هر یك از ورودیهای كمپرسور، واحد كمپرسور واحد تقطیر كننده .
2- هر یك از خروجی های كمپرسور، واحد كمپرسور یا واحد تقطیر كننده و نیز برخی هر یك از مخازن .
3- هر یك از مجاری تخلیه مخزن مایع .

تبصره : بند الف شامل سیستم هایی كه به «كمپرسور 17 بدون تغییر مثبت حجم » مجهز هستند نمی شود.
ب – در تمام سیستم های حاوی حداقل 50كیلوگرم شاره سرمازا (البته باستثنأ سیستم های مجهز به «كمپرسور با تغییر مثبت حجم ») نصب قطع كنده جریان مایع در تمامی موارد قید شده در بند الف ضروری است همچنین می بایستی ورودیهای همه مخازن مایع به این قطع مجهز باشند (مگر یك مخزن و آنهم مخزن موجود در واحد تقطیر كننده یا ورودی مخزن مایعی كه به صورت یكپارچه به واحد تقطیر كننده متصل است .
7-2-2- شبكه ها و اتصالات قطعات سیستم سردساز

7-2-2-1- اتصالات : بجز در موارد استثنایی زیر، هرگونه اتصال اعم از جوش با شعله گاز، پرس كردن ، پیچ كردن ، جوشكاریهای مختلف ، لحیم كاریها و اتصالهای برنجی و; برای لوله ها و شبكه ها به شرط تناسب و تناسخ با شاره سرمازا و تنش ناشی از فشار و حرارت قابل استفاده است .
موارد استثنأ عبارتند از:
الف – لحیم كاری خطوط تخلیه 717- R(آمونیاك

)
ب – اتصالات برنجی 717- R(آمونیاك )
ج – اتصال لوله ها بوسیله حدیده كردن آنها و پیچانیدن آنها در یكدیگر در مورد لوله های حاوی مایع كه قطر اسمی داخلی آنها از 25میلی متر بیشتر است و یا لوله های حاوی بخار با قطر اسمی داخلی بیش از 40میلی متر

7-2-3- نكاتی در خصوص سرهم كردن شبكه لوله ها در محل استفاده سیستم
7-2-3-1- شبكه سردساز را می باید بر داربست و نگهدارنده مناسبی استوار نمود. فاصله قرارگیری این عناصر نگهدارنده از یكدیگر به اندازه شبكه و وزن آن (به هنگام پر بودن از سیال ) بستگی دارد.

7-2-3-2- طراحی شبكه بایستی بگونه ای باشد كه امكان دسترسی آسان به كلیه نقاط شبكه (جهت تعمیرات و سرویس دهی ) وجود داشته باشد.
7-2-3-3- شبكه لوله هایی كه از درون دیوارها و سقفهای مقاوم در برابر آتش عبور كرده اند (لوله های توكار) را بایستی به نحوی عایق كاری كرد كه در صورت آتش سوزی ، امكان گسترش آتش به اتاقهای مجاور را فراهم نیاورند. در ضمن طراحی باید به نحوی باشد تا امكان قطع ارتباط این لوله ها با لوله های موجود در اتاقهای مجاور وجود داشته باشد.
همچنین در كلیه محدوده های عبور شبكه های حاوی آمونیاك بایستی تهویه مناسب نصب نمود تا در صورت نشت ، از خطر تجمع بخارات آن جلوگیری شود و .
7-2-3-4- در شرایطی كه طول مسیر شبكه لوله ها بسیار زیاد باشد، باید تدابیری برای انبساط و انقباض حرارتی شبكه اندیشید.
7-2-3-5- لوله های پلاستیكی انعطاف پذیر را باید در مقابل آسیب های مكانیكی حفظ نمود و گاه بگاه مورد معاینه قرار داد.
7-2-3-6- احتیاطهای لازم برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات مفرط بایستی اعمال شوند.

7-2-3-7- فاصله شبكه لوله ها یا دریچه ها و اتصالهای مختلف در لوله كشی باز (روكار) نبایستی از كف اتاق از 2/20متر كمتر باشد. ضمنا ارتفاع نصب لوله ها بایستی به حدی باشد كه بالای سر كاركنان قرار گیرد. و فعالیتهای مختلف كاری افراد به آنها آسیبی نرساند.
7-2-3-8- در مجرای عبور شبكه حاوی شاره سرمازا از دیوارها، سقف و; نبایستی هیچ لوله كشی دیگر یا سیم كشی برق عبور كند مگر آنكه برای هر مورد احتیاطهای ایمنی لازم به عمل آمده باشد. در ضمن شبكه لوله ها نبایستی به اتاق یا مناطق مسكونی راه داشته باشد، مگر آنكه در محدوده فوق ، لوله یكسره باشد و نیز لوله های غیرفلزی حاوی آمونیاك با قطر اسمی بیرونی 29میلی متر و كمتر از آن درون پوشش فلزی سخت و مستحكم قرار گرفته باشند.
7-3- مواد بكار رفته در ساخت سیستم

در ساخت ماشین آلات و نیز برقراری چرخه آمونیاك ، از آهن چكش خور – چدن فولاد و فولاد ریختگی – فولاد كربنه و فولاد با عیار پائین استفاده می شود.
7-3-1- در این سیستم در هر كجا كه مس در تماس با آمونیاك قرار می گیرد بایستی فاقد اكسیژن (داكسیده ) باشد. لذا استفاده از مس و آلیاژهای با عیار بالای آن مجاز نخواهد بود.
7-3-2- استفاده از فلز روی در سیستم های آمونیاكی ممنوع بوده و در سایر موارد لازم است قبل از استفاده ، سازگاری مواد با آمونیاك و تنش های ناشی از فشار و حرارت مورد بررسی قرار گیرد.

7-4- نشانه گذاری بر دستگاههای سردساز
7-4-1- سیستم سردساز
لازم است علامتی دائمی كه بتوان آن را بوضوح دید بر روی افزارها و یا در مجاورت آنها الصاق كرد (رجوع شود به ISO 5149- بند 7-2-4)
7-5- ابزارهای شاخص و میزان سنج
7-5-1- آن دسته مجاری تحت فشار كه حجم خالص درونی آنها بیش از 100لیتر است در صورتیكه قطعه قطع كننده جریان داشته و حاوی مایع آمونیاك باشند را بایستی به فشارسنج مجهز نمود.

7-5-2- پوشش روئی مجاری تحت فشار اعم از گرم كننده و سرد كننده بایستی به دماسنج و فشارسنج مجهز باشد.
7-5-3- چنانچه پاك كردن و تراشیدن برفكهای برخی تجهیزات بایستی در درجه حرارتهای زیاد و بصورت دستی صورت پذیرد. تجهیز این ابزارها به فشارسنج امری ضروری است .
7-6- حفاظت در برابر فشار مفرط
ظهور فشار مفرط در سیستم ممكن است در حین كاركرد كمپرسور حاصل شود و یا آنكه بخشی از سیستم طی جابجائی ، انبار كردن ، نصب و یا راه اندازی در معرض درجه حرارتی بیش از معمول قرار گیرد كه منجر به زیادی فشار درون سیستم خواهد شد بمنظور پیشگیری از چنین رویدادی عمل تخلیه بایستی صورت گیرد و در این زمینه لزوم بررسی نصب و بكارگیری قطعات حفاظتی شامل دریچه های فشارشكن ، صفحه های انفجاری 18، درپوش های جوش خورنده و قطعه محدود كننده فشار ضروری است (رجوع شود به ISO 5149- بند 7-3)
7-6-1- چگونگی تخلیه و رعایت نكات ایمنی
7-6-1-1- نحوه تخلیه آمونیاك از قطعه فشارشكن و درپوش های جوش خورنده بایستی بگونه ای باشد كه افراد بر اثر خروج مایع در معرض خطر واقع نشوند. این ماده بایستی به فضای آزاد و بدور از محدوده اطراف ساختمان تخلیه شود و این كار بایستی به مقدار كافی و با ابزارهای مناسب صورت پذیرد.
7-6-1-2- همه قطعات محافظ و نیز لوله های مربوطه بایستی در مقابل عوارض سوء و تاثیرات آب و هوا محافظت شوند.
7-6-1-3- برای قطعه های فشارشكن ، در هر نیمه پرفشار و كم فشار بایستی تهویه جداگانه ای فراهم گردد مگر آنكه یك تهویه برای حل حجم بخار كاهش یافته كافی باشد.
ضمنا چنانچه قطعه فشارشكن در كمترین درجه خود تنظیم شده باشد، این مجموعه باید قادر به تهویه دستگاه باشد.
7-6-1-4- نقطه اتصال لوله تخلیه ، بایستی از سطح مایع بالاتر واقع شده باشد.

7-6-1-5- قطعه قطع كننده جریان مایع را بایستی در محل مناسب و بروش مناسب مورد محافظت قرار داد مثلا با گذاردن آن درون جعبه ای قفل دار كه در موقع ضروری بتوان با شكستن شیشه روی جعبه به كلید قطعه دست یافت . لازم است برچسب مناسبی مثلا با عنوان ((در موقع ضروری شیشه را بشكنید)) روی آن الصاق كرد.
7-6-1-6- لوله ها و دریچه های تخلیه را بایستی بدقت انتخاب نمود تا از میزان مناسب تخلیه اطمینان حاصل شود.
7-7- نصب قطعه های الكتریكی

طراحی ، ساخت ، نصب ، آزمایش و استفاده از تجهیزات الكتریكی می باید مطابق با استانداردهای عنوان شده در 24-2- IEC 335و 34-2- IEC 335و 40-2- IEC 335و استاندارد ملی ایران به شماره 16- 1899(آئین كار ساختمان ، تجهیزات ، ایمنی سردخانه های مواد خوراكی ) باشد.
7-7-1- سیستم هشدار دهنده

در همه اتاقها بایستی سیستم هشداردهنده نشت آمونیاك وجود داشته باشد و برق آن نیز از منبعی مجزا از روشنائی عادی (مثل باطری ) تأمین شود (براساس رهنمودهای 34-2-IEC 335) و در محل نصب شده باشد این خطریابها بایستی بگونه ای طراحی شده باشد كه وقتی غلظت سردساز به آستانه تحریك از پیش تنظیم شده در آن رسید، علاوه بر آنكه بكار افتاد زنگ خطری را هم بصدا درآورد تا امكان اقدام های اضطراری فراهم گردد.
7-8- تدابیر ویژه :

7-8-1- بایستی برای قطع كلیه جریانهای برق ورودی به اتاقها (بجز مداركها ولتاژ سیستم هشدار دهنده نشت ) كلیدهای ویژه وجود داشته باشد كه درون محفظه ای ویژه و یا خارج از اتاق قرار گرفته باشد.
كلیدهای خودكار می باید خودبخود برای قطع مدارها افتند (توسط قطعه و وسایل خطریاب ) البته در شرایطی ممكن است از كلید دستی استفاده شود. كه در اینصورت بایستی محل آن در خارج از اتاق ماشین آلات باشد و چنانچه از كلید دستی در این مورد استفاده می شود عامل (اپراتور) دستگاه باید دائم در محل حاضر باشد.
7-8-2- در اتاق ماشین آلات بایستی تهویه مكانیكی اختصاصی وجود داشته باشد و ظرفیت تهویه این سیستم نبایستی از مقدارهای قید شده در فرمول 19 Q=13/88G2/3 كمتر باشد و ضمنا بایستی قطعه خطریاب ، این تهویه را بكار اندازد.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه

با سلام،محصول دانلودی تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه هدایت میشوید
تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه

پژوهشگر گرامی فایل کامل تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل تحقيق در مورد آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.