مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني

 مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني

… دانلود …

مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

عبداله پیرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا
محمدعلی اسحق تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا
ابراهیم امیدوار – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
علیجان آبکار – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه تغییرات دو پارامتر اصلی اقلیم یعنی دما و بارندگی در استان مازندران با تاکید بر بخش نوارساحلی در یای خزر و مقا یسه آنها با تغییرات این دو پارامتر در مقیاس نیمکره شما لی و جها نی پرداخته شده است . بدین منظور سری 1956 و در چهار دوره 12 – داده ها ی سالا نه بارندگ ی و دمای متوسط در سه ایستگاه گرگان، بابلسر و رامسر طی دوره آماری 2003 ساله (از ایستگاه گرگان به عنوان ایستگاه معرف در شرق مازندران استفاده شد ) و 9 ا یستگاه د یگر با دوره ها ی آمار ی متفاوت از 19تا 36 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق از آزمون های ناپارامتری من-کندال وSen’s estimator of slop به ترتیب برای تعیین چگونگی روند و شیب یا بزرگی روند استفاده شده است . نتایج نشان داد که رابطه تغییرات دما و بارندگ ی در سه ایستگاه رامسر، بابلسر و گرگان به گونه ای است که با کاهش دما ، شاهد کاهش بارندگی و با افزایش دما، شاهد افز ایش بارندگی هستیم،بطوریکه دما و بارندگی در ایستگاه گرگان با کاهش ، در ایستگاه بابلسر با افز ایش و در ایستگاه رامسر با هر دو روبه رو بوده است .این امر، در 4 دوره ی 12 ساله بصورت جداگانه و در طول دوره مورد مطا لعه د یده می شود . این شر ایط در رابطه با تغییرات این دوپارامتر در مقیاس ها ی نیمکره شما لی و جها نی مشاهده نمی شود، ز یرا در این دو مقیاس، شاهد افز ایش دما و کاهش بارندگی هستیم که عکس یکدیگر رخ می دهند. بطور کلی دما در تمام ایستگاه های مورد مطالعه به جز ای ستگاه گرگان افز ایش و بارندگی هم درایستگاه ها ی مختلف، تغ ییرات متفاو تی را داشته است که این شر ایط م ی تواند تا ثیری از افز ایش گازها ی گلخانه ای در سطح محلی،منطقه ای و حتی جهانی باشد.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني هدایت میشوید
مقاله بررسي رابطه کلي تغييرات دما و بارندگي در استان مازندران و مقايسه آن با تغييرات اقليم درمقياس نيمکره شمالي و جهاني