تجزيه عليت صفات موثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعيت ايراني و خارجي از گونه Festuca arundinacea

تجزيه عليت صفات موثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعيت ايراني و خارجي از گونه Festuca arundinacea

… دانلود …

 تجزيه عليت صفات موثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعيت ايراني و خارجي از گونه Festuca arundinacea دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجزيه عليت صفات موثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعيت ايراني و خارجي از گونه Festuca arundinacea  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تجزيه عليت صفات موثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعيت ايراني و خارجي از گونه Festuca arundinacea،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجزيه عليت صفات موثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعيت ايراني و خارجي از گونه Festuca arundinacea :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :10

گونه های فستوکا به دلیل تحمل شرایط متنوع آب و هوایی، تولید علوفه مناسب و نقش آن در تغذیه دام می توانند در برنامه احیاء مراتع مورد استفاده قرار گیرند. به منظور بررسی ارتباط بین صفات مورفولوژیک با عملکرد علوفه، 36 جمعیت از گونه Festuca arundinacea در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط دیم اسلام آباد غرب (استان کرمانشاه) مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات ارتفاع بوته، طول میانگره، طول برگ پرچم، تعداد ساقه در متر مربع و تعداد روز تا گرده افشانی به عنوان متغیرهای مستقل و صفت عملکرد علوفه خشک به عنوان متغیر وابسته اندازه گیری شد. عملکرد علوفه خشک با متغیرهای مستقل رابطه خطی معنی داری بر اساس تجزیه واریانس رگرسیون خطی چندگانه نشان داد. همبستگی فنوتیپی متغیرهای مستقل با عملکرد علوفه مثبت و معنی دار بود. صفت روز تا گرده افشانی با دیگر صفات ارتباط معنی داری نشان نداد، اما ترکیب دوگانه دیگر صفات همبستگی مثبت و معنی دار با همدیگر نشان دادند. ارتفاع بوته بیشترین اثر مستقیم (0.468) را بر عملکرد علوفه و از طریق صفات طول برگ پرچم و تعداد ساقه در متر مربع نیز اثرات غیرمستقیم مثبت قابل توجهی بر عملکرد علوفه داشت. در مجموع گزینش بر اساس تمام صفات با تاکید بر ارتفاع بوته در جهت افزایش عملکرد علوفه مفید می باشد.

كلید واژه: Festuca arundinacea، صفات مورفولوژیک، عملکرد علوفه، تجزیه علیت

عنوان محصول دانلودی:nx
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به nx را در ادامه مطلب ببینید
nx