اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر کيفيت زندگي در مادران داراي کودک کم توان ذهني شهر آبادان

اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر کيفيت زندگي در مادران داراي کودک کم توان ذهني شهر آبادان

… دانلود …

 اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر کيفيت زندگي در مادران داراي کودک کم توان ذهني شهر آبادان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر کيفيت زندگي در مادران داراي کودک کم توان ذهني شهر آبادان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر کيفيت زندگي در مادران داراي کودک کم توان ذهني شهر آبادان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر کيفيت زندگي در مادران داراي کودک کم توان ذهني شهر آبادان :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پدیرش بر کیفیت زندگی در مادراندارای کودک کم توان ذهنی شهر آبادان انجام شده است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیشآزمون- پس آزمون، و گروه کنترل بود. جامع آماری این پژوهش مادران تمامی دانش آموزان مبتلا بهکم توان ذهنی در شهر آبادان بود ک در سال تحصیلی 93-94 در مدارس استثنایی مشغول به تحصیل بودند. نمونه اولیه شامل 52 مادری بود که مقیاس کیفیت زندگی را تکمیل کردند، از بین آنها 30 مادر که بالاترین نمرات را در دو متغیر کسب نمودند انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. سپس 8 جلسه ی 2 ساعت مداخله درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش روی گروه آزمایش اجرا شد. پس از مداخل از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. تحلیل داده هابا استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری و با آلفای 0/05 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد افزایش کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی تاثیر گذار بوده است. یافته های پژوهش حاکی از کارایی این شیوه ی نوظهور درمان شناختی – رفتاری است که به نظر می رسد به علت تلفیق تکنیک های شرقی در آن برای مراجعین ایرانی مناسب تر است.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل nx روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

nx