تعيين کارايي ميکوريزا بر عملکرد واجزاء عملکردارقام مختلف توتون تيپ غربي

تعيين کارايي ميکوريزا بر عملکرد واجزاء عملکردارقام مختلف توتون تيپ غربي

… دانلود …

 تعيين کارايي ميکوريزا بر عملکرد واجزاء عملکردارقام مختلف توتون تيپ غربي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعيين کارايي ميکوريزا بر عملکرد واجزاء عملکردارقام مختلف توتون تيپ غربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعيين کارايي ميکوريزا بر عملکرد واجزاء عملکردارقام مختلف توتون تيپ غربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعيين کارايي ميکوريزا بر عملکرد واجزاء عملکردارقام مختلف توتون تيپ غربي :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

همزیستی میکوریزایی دراکوسیستم های طبیعی و کشاورزی به طورگسترده ای وجود دارد. پاسخ رشدی گیاه میزبان بههمزیستی میکوریزایی ممکن است بسیار قابل توجه باشد.بدین منظور آزمایشی در سال زراعی 1394 برای ارقام توتون تیپ غربیدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تیمار (3 گونه قارچ از خانواده گلوموس} G11 ( Glomusgosporum (11 و (GlomusGlaviodum 14)((G14 و Glomusversiform 47(G47 و عدم مصرف قارچ بعنوان شاهد}در 4 تکرار در مرکز تحقیقات وآموزش تیرتاشاجرا شد. کاربرد سه گونه قارچ )( 47 G11,G14,G برای توتون تیپ غربی برای هر سینی 220 خانه ای 60 گرم در نظر گرفته شد.نتایج تجزیه واریانس داده های توتون تیپ غربی (ویرجینیا رقم نشان داد قارچ میکوریزا بر عرض،طول برگ، وزن سبز،عملکرد بر این صفات از یک تا پنج درصد معنی دار است. مقایسه میانگین اطلاعات حاصل از اثر قارج میکوریزا نتایج مشابهی را نشان دادند. بیشترین وکمترین درصد تلقیح ریشه به ترتیب G47 و G11 مشاهده شد.

عنوان محصول دانلودی:nx
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به nx را در ادامه مطلب ببینید
nx