بررسي گوناگوني ژنتيکي جدايه هاي ازتوباکتر به روش PCR-RFLP

بررسي گوناگوني ژنتيکي جدايه هاي ازتوباکتر به روش PCR-RFLP

… دانلود …

 بررسي گوناگوني ژنتيکي جدايه هاي ازتوباکتر به روش PCR-RFLP دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي گوناگوني ژنتيکي جدايه هاي ازتوباکتر به روش PCR-RFLP  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي گوناگوني ژنتيکي جدايه هاي ازتوباکتر به روش PCR-RFLP،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي گوناگوني ژنتيکي جدايه هاي ازتوباکتر به روش PCR-RFLP :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

برای جداسازی و بررسی گوناگونی ژنتیکی ازتوباکترها به شیوه PCR-RFLP ، در آغاز از خاک های شهرهای تبریز، اردبیل وگیلان که دارای کاربری گوناگون بودند، نمونه برداری شد. در این پژوهش پس از جداسازی باکتری های وابسته به جنسازتوباکتر، نزدیک به 30 باکتری برای بررسی بیشتر از دیدگاه الگوی برش قطعات فراوان شده ژن رمز کننده 16S rRNAانتخاب شد. با بهره گیری از آغازگرهای عمومی 1525R/24F ژن رمزکننده 16S rRNA فراوان شد. سپس چندریختی(پلی مورفیسم) در ازای تکه های برش یافته این ژن با آنزیم های برشی HindIII و MspI بررسی شد. یافته های شناساییمولکولی باکتری ها نشان داد که افزون بر باکتری های ازتوباکتر، باکتری هایی از جنس های دیگر مانند کلبسیلا، بیجرینکیا،سودوموناس، ریزوبیوم و اگروباکتریوم نیز در جدایه ها هستند. گرچه همه ازتوباکترهای شناسایی شده از گونه ازتوباکترکروکوکوم بودند، ولی از دیدگاه الگوی برش، گوناگونی ژنتیکی در میان آنها دیده شد، به گونه ای که همگی در یک گروهنبودند و در سه گروه دیده شدند. گذشته از آن این بررسی نشان داد که از دید مارکر PCR-RFLP ازتوباکترها با باکتری هاییاز جنس های دیگر مانند سودوموناس، بیجرینکیا و کلبسیلا نیز نزدیکی فیلوژنتیکی دارند.

با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx هدایت میشوید
nx