مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور

مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور

… دانلود …

مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور :

سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 29

شاخص نسبت کفایت سرمایه از محرک­های مهم در فرآیند سودآوری مؤسسات مالی و بانک‏ها محسوب می­شود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عواملی می‌پردازد که در تعیین شاخص سنجش سلامت بانک یا نسبت کفایت سرمایه­ بانک­ها مؤثر است. بدین منظور با استفاه از سیستم نمونه گیری تصادفی ساده تعداد چهارده بانک دولتی و غیردولتی طی بازه زمانی پنج ساله 1385 تا 1389 به‌عنوان نمونه­ آماری تحقیق از بین شبکه بانکی کشور انتخاب گردید. در این پژوهش شاخص سنجش سلامت مالی بانک یا نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اندازه بانک یا لگاریتم حجم دارایی‌های درآمدزا و عملیاتی، سهم تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی، بازرگانی، صنعت، خدمات و صادرات در چارچوب عقود اسلامی با بازدهی ثابت (عقود مبادله‌یی) و عقود با بازدهی احتمالی (عقود مشارکتی) ازکل دارایی‌های عملیاتی و درآمدزا، اندوخته‌ زیان تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سهم تأمین مالی از محل سپرده‌های مدت‌دار در ساختار سرمایه بانک یا نسبت اهرم مالی به‌عنوان متغیر مستقل درون سازمانی در قالب پنج گزاره پژوهشی مختلف در الگوی رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده‌های پانلی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف ازکل دارایی‌های عملیاتی و درآمدزا، نرخ بازده ارزش ویژه، اندوخته­ زیان تسهیلات اعطایی و سهم تأمین مالی از محل سپرده‌های مدت‌دار در ساختار سرمایه بانک یا نسبت اهرم مالی، رابطه‌ منفی و معنی‌داری با نسبت کفایت سرمایه دارند.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور

با سلام،محصول دانلودی مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور

اینک شما با جستجوی مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله عوامل دروني تأثيرگذار بر شاخص سنجش سلامت يا نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور