مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک

مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک

… دانلود …

مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک :

سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :45

سده ی بیستم شـاهد پیـدایش دولـتهـای شـبه مـدرن در دو کشـور ایـران و ترکیـه بـود. مصـطفی کمـال آتاتورک پس از انحلال امپراطوری عثمانی، اقدامات وسیعی را در زمینهی نوسازی توأم بـا دیـنزدایـی آغاز کرد. در ایران نیز رضاخان میرپنج پس از انقراض قاجاریه، راه نوسازی را در غربـی سـازی یافـت. تاریخ روابط خارجی میان دو کشور و بـه خصـوص سـفر تـاریخی رضاشـاه بـه ترکیـه نیـز پیونـد نظـری رویکرد دو زمامدار را عمیقتر سـاخت و رضاشـاه در پیگیـری سیاسـت غربـی سـازی و بـه ویـژه کشـف حجاب مصممتر شده ام ا علیرغم شباهت رویکرد نظـری، مقایسـه ی اقـدامات غربـی سـازی رضاشـاه و آتاتورک نشان میدهد که تفاوت بسیار زیادی در شدت و تنوع این اقدامات وجود دارد. حذف سلسله مراتب مذهبی، انحلال مدارس دینی و دادگـاه هـای شـرع، تعطیـل خانقـاه هـا، منـع بـه کـارگیری علائـم مذهبی، تدوین قانون مدنی اروپایی و ضداسلام، تغییر الفباء، الزام به قرائت نماز، قرآن و اذان به ترکی و تغییر تعطیلی از جمعه به یکشنبه از جمله اقداماتی بود که توسط آتاتورک صـورت پـذیرفت، ولـی در ایران انجام نشد. همچنین نوع مقاومت در برابر غربی سـازی متفـاوت بـود. بسـیج اجتمـاعی فراگیـری در توصیف کند »مذهب و سازمان روحانیت« است. علاوه بر این، فقدان سنّت اندیشـهای عریـق در ترکیـه، همجواری ترکیه با غرب، وجود دیوانسالاری قوی به جا مانده از امپراطـوری عثمـانی و تهدیـد مرزهـای ترکیه توسط یونانیها از دیگر عوامل مؤثر به شمار میآید. در این پژوهش از رویکرد تحلیل تاریخی و روش تحقیق مقایسهای استفاده شده است

عنوان محصول دانلودی:مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک را در ادامه مطلب ببینید
مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله مقايسه ي نوسازي ايران و ترکيه در دوران رضاشاه و آتاتورک