مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي

مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي

… دانلود …

مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي :

سال انتشار : 1392

تعداد صفحات : 16

امروزه در بین مطالعات مربوط به سازمان، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توجه مدیران و محققان زیادی را به خود جلب کرده است؛ رفتارهایی که توجه به آن می­تواند یکی از راه­های اساسی در افزایش اثربخشی سازمان­ها باشد. تعهد سازمانی نیز بیان­گر نیرویی است که فرد را ملزم می­کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی وظایف خود را انجام دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارمندان سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری کاشان بود. جهت دست­یابی به این هدف از روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری کاشان بود که60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها دو پرسش­نامه محقق ساخته شامل 43 و 24 گویه براساس طیف لیکرت تهیه و توزیع گردید. پایایی پرسش­نامه براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0 و 87/0 برآورد شد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس، آزمون لوین، آزمون F) تحلیل گردید. در این پژوهش تأثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر پنج عامل تعهد هنجاری، تعهد عاطفی، تعهد سازمانی، و تعهد مداوم مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد هنجاری و تعهد عاطفی و تعهد سازمانی کارمندان در پس آزمون مؤثر بوده است اما بر تعهد مداوم کارمندان مؤثر نبوده است.

با سلام،محصول دانلودی مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي

اینک شما با جستجوی مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي

عنوان محصول دانلودی:مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي را در ادامه مطلب ببینید
مقاله تأثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهدسازماني کارمندان سازمان رفاهي-تفريحي