پرسشنامه سبکهای دفاعی

پرسشنامه سبکهای دفاعی

… دانلود …

 پرسشنامه سبکهای دفاعی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سبکهای دفاعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه سبکهای دفاعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه سبکهای دفاعی :

پرسشنامه سبکهای دفاعی
Defense Styles Questionnaire (DSQ)

روایی: دارد

پایایی: دارد

نمره گذاری وتفسیر: دارد

منبع: دارد

هدف: سنجش رفتار دفاعی افراد بوسیله ارزیابی تجربی مشتقات هشیار مکانیزمهای دفاعی در زندگی روزمره

پرسشنامه سبکهای دفاعی (DSQ) رفتار دفاعی را به وسیله ارزیابی تجربی مشتقات هشیار مکانیزمهای دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار می دهد (سن مارتینی و همکاران، 2004). این پرسشنامه بر اساس الگوی سلسله مراتبی دفاعها ساخته شده است. DSQ نخستین بار توسط باند و همکارانش به منظور بررسی مکانیزمهای دفاعی در افراد بهنجار و بیمار در سال 1983 تدوین گردید که 88 ماده را در بر می گرفت و 24 مکانیزم را وارسی می نمود (اندروز و همکاران 1993؛ موریس و مرکلباچ، 1996؛ هایاشی و همکاران، 2004). باند و همکارانش با استفاده از روشهای تحلیل عاملی 4 سبک دفاعی را در سطح مکانیزمهای دفاعی مشخص کردند که این 4 سبک عبارتند از:
1- سبک سازش نایافته
2- سبک تحریف تصویر ذهنی
3- سبک خود- قربانی
4- سبک سازش یافته (سن مارتینی و همکاران، 2004).
آنها پس از تدوین این ابزار رابطه بین سبکهای دفاعی 4 گروه از اختلالات روانی (روان گسستگی، اختلالات عاطفی، اختلالات اضطرابی و سایر اختلالات) را بررسی کردند. گروهی از افراد بهنجار نیز به همراه این بیماران مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مطالعات در تفکیک گروههای تحقیق از یکدیگر و نیز تفکیک افراد بهنجار و بیمار بر اساس سبکهای دفاعی چندان رضایت بخش نبود. از آن رو آندروز و همکاران در 1989 با اعتنا به طبقه بندی R- DSM III و تعاریف ارائه شده در مورد مکانیزمهای دفاعی،DSQ را مورد تجدید نظر قرار دادند و در نهایت DSQ–72 را ساختند. این نسخه جدید 72 سوالی 20 مکانیزمهای دفاعی را در سه سطح رشد یافته، روان آزرده وار، و رشد نایافته مورد ارزیابی قرار می داد. نتایج به کار گیری این پرسشنامه حاکی از قدرت و نیرومندی آن در تفکیک گروههای مورد مطالعه بود. با این وجود ضعفهایی از جمله نابرابری ماده های مربوط به عاملها، نابرابری سوالهایی که هر مکانیزم را بررسی می نمود و شباهت پاره ای از ماده ها به نشانه های اختلال روانی در آن مشهود بود (به نقل از حیدری نسب، 1385).

پرسشنامه سبکهای دفاعی

Defense Styles Questionnaire (DSQ)

هدف: سنجش رفتار دفاعی افراد بوسیله ارزیابی تجربی مشتقات هشیار مکانیزمهای دفاعی در زندگی روزمره

پرسشنامه سبکهای دفاعی (DSQ) رفتار دفاعی را به وسیله ارزیابی تجربی مشتقات هشیار مکانیزمهای دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار می دهد (سن مارتینی[1] و همکاران، 2004). این پرسشنامه بر اساس الگوی سلسله مراتبی دفاعها ساخته شده است. DSQ نخستین بار توسط باند و همکارانش به منظور بررسی مکانیزمهای دفاعی در افراد بهنجار و بیمار در سال 1983 تدوین گردید که 88 ماده را در بر می گرفت و 24 مکانیزم را وارسی می نمود (اندروز و همکاران 1993؛ موریس و مرکلباچ، 1996؛ هایاشی[2] و همکاران، 2004). باند و همکارانش با استفاده از روشهای تحلیل عاملی 4 سبک دفاعی را در سطح مکانیزمهای دفاعی مشخص کردند که این 4 سبک عبارتند از:

1- سبک سازش نایافته[3]

2- سبک تحریف تصویر ذهنی[4]

3- سبک خود- قربانی[5]

4- سبک سازش یافته[6] (سن مارتینی و همکاران، 2004).

آنها پس از تدوین این ابزار رابطه بین سبکهای دفاعی 4 گروه از اختلالات روانی (روان گسستگی، اختلالات عاطفی، اختلالات اضطرابی و سایر اختلالات) را بررسی کردند. گروهی از افراد بهنجار نیز به همراه این بیماران مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مطالعات در تفکیک گروههای تحقیق از یکدیگر و نیز تفکیک افراد بهنجار و بیمار بر اساس سبکهای دفاعی چندان رضایت بخش نبود. از آن رو آندروز و همکاران در 1989 با اعتنا به طبقه بندی R- DSM III و تعاریف ارائه شده در مورد مکانیزمهای دفاعی،DSQ را مورد تجدید نظر قرار دادند و در نهایت DSQ–72 را ساختند. این نسخه جدید 72 سوالی 20 مکانیزمهای دفاعی را در سه سطح رشد یافته، روان آزرده وار، و رشد نایافته مورد ارزیابی قرار می داد. نتایج به کار گیری این پرسشنامه حاکی از قدرت و نیرومندی آن در تفکیک گروههای مورد مطالعه بود. با این وجود ضعفهایی از جمله نابرابری ماده های مربوط به عاملها، نابرابری سوالهایی که هر مکانیزم را بررسی می نمود و شباهت پاره ای از ماده ها به نشانه های اختلال روانی در آن مشهود بود (به نقل از حیدری نسب، 1385).


[1]. San Martini, P.

[2]. Hayashi, M.

[3]. maladaptive

[4]. image-distorting

[5]. self-sacrifice

[6]. adaptive

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید

nx

اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر اميدواري زنان مبتلا به سرطان پستان

اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر اميدواري زنان مبتلا به سرطان پستان

… دانلود …

 اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر اميدواري زنان مبتلا به سرطان پستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر اميدواري زنان مبتلا به سرطان پستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر اميدواري زنان مبتلا به سرطان پستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر اميدواري زنان مبتلا به سرطان پستان :

سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر اميدواري زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران در تابستان 1396 بود که از بین آنها 15 نفر را که ملاک های ورود به پژوهش را دارا بودند به عنوان گروه کنترل و 15 نفره دیگر را به عنوان گروه آزمایش با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه امیدواری اسنایدر (1991) جمع آوری شد و به منظور بررسی فرضیه ها و تحلیل داده ها از روش کوواریانس استفاده شد. بررسی پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثر معناداری بر امیدواری زنان مبتلا به سرطان پستان داشته است. و به طور کلی بر اساس این یافته ها می توان گفت درمان پذیرش و تعهد بر امیدواری زنان مبتلا به سرطان پستان موثر است.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید

nx

مقاله معنا و شناخت در قرآن با نگاهي به تفسير تسنيم

مقاله معنا و شناخت در قرآن با نگاهي به تفسير تسنيم

… دانلود …

 مقاله معنا و شناخت در قرآن با نگاهي به تفسير تسنيم دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معنا و شناخت در قرآن با نگاهي به تفسير تسنيم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله معنا و شناخت در قرآن با نگاهي به تفسير تسنيم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معنا و شناخت در قرآن با نگاهي به تفسير تسنيم :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :42

یکی از رویکردهای مهم زبان‌شناختی در قرن بیستم، زبان‌شناسی شناختی است. این رویکرد ادعاهای خاصی درباره رابطه زبان و واقعیت و نحوه‌ مفهوم‌سازی‌ها در زبان و ارتباط آن‌ها با ذهن دارد. در این مقاله، نخست دربار ادعای اصلی این رویکرد توضیح کلی می‌دهیم و اصول مهم آن را برمی‌شمریم. این اصول عبارت‌اند از: اصل چشم‌انداز؛ اصل پویایی؛ اصل دایره‌المعارف؛ اصل کاربرد و تجربه. اصالت تعابیر، مهم‌ترین دستاورد نگاه شناختی به قرآن است که بنابر آن، مفسر باید خود مفهوم‌سازی‌های قرآن را اصل قرار دهد، آن‌ها را تحلیل کند و از تحویل و تقلیل آن‌ها به مفهوم‌سازی‌های دیگر اجتناب کند. مفسران رویکردهای متفاوتی به مفهوم‌سازی‌های قرآن داشته‌اند: گاهی به خود آن‌ها پرداخته و گاهی آن‌ها را به مفهوم‌سازی‌های دیگری برگردانده‌اند. در ادامه، نمونه‌هایی از تأثیر این اصول را در فهم و تفسیر قرآن و سرنوشت اصالت تعابیر در آیات آورده و مواردی از تفسیر تسنیم را بررسی کرده‌ایم.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی nx وارد صفحه فروش فایل دانلودی nx شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

nx

بررسي بيان ژن پروتيين شوک حرارتي 70 در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با ويتامين E، عصاره ي گياه خرفه وپسته ي وحشي تحت استرس گرمايي

بررسي بيان ژن پروتيين شوک حرارتي 70 در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با ويتامين E، عصاره ي گياه خرفه وپسته ي وحشي تحت استرس گرمايي

… دانلود …

 بررسي بيان ژن پروتيين شوک حرارتي 70 در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با ويتامين E، عصاره ي گياه خرفه وپسته ي وحشي تحت استرس گرمايي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي بيان ژن پروتيين شوک حرارتي 70 در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با ويتامين E، عصاره ي گياه خرفه وپسته ي وحشي تحت استرس گرمايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي بيان ژن پروتيين شوک حرارتي 70 در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با ويتامين E، عصاره ي گياه خرفه وپسته ي وحشي تحت استرس گرمايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي بيان ژن پروتيين شوک حرارتي 70 در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با ويتامين E، عصاره ي گياه خرفه وپسته ي وحشي تحت استرس گرمايي :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور ارزیابی بیان ژن پروتیین شوک حرارتی70 در جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی اجرا گردید. بدین منظور از 200 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصافی با 5 تیمار، 4 تکرارو 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. پنج تیمار آزمایشی عبارت بودند از: -1 جیره شاهد (جیره پایه بدون هیچ گونه افزودنی)، -2جیره پایه به همراه 200 میلی گرم بر کیلوگرم ویتامین E، -3 جیره پایه به همراه 100 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره پسته وحشی، -4 جیره پایه به همراه 100 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره خرفه، -5 جیره پایه به همراه 100 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره پسته وحشی و 100 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره خرفه بود. پس از 42 روز تغذیه، در انتهای آزمایش دو مرغ از هر تکرار کشتار شده و کبد آنهاسریعا جدا گردید و به همراه ازت مایع به آزمایشگاه منتقل و در دمای -80 ذخیره شد. پس از استخراج RNA کل، کیفیت آن اندازه گیری گردید و برای تولید cDNA مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت بیان ژن پروتیین شوک حرارتی70 به روش Real-time qPCR ارزیابی شد. نتایج نشان دهنده ی این است که بیان ژن پروتیین شوک حرارتی70 بین تیمارها اختلاف معنی داری دارد(.( P<0/01 بیشترین میزان بیان ژن پروتیین شوک حرارتی مربوط به تیمار 5 (جیره حاوی عصاره پسته وحشی و عصاره خرفه )بود. بنابراین نتایج نشان داد که ترکیب عصاره ی پسته ی وحشی و گیاه خرفه در کنار هم می تواند تاثیر به سزایی بر بیان ژن پروتیین شوک حرارتی70 در شرایط اکسیداتیو نسبت به سایر گروه ها داشته باشد.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل nx روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

nx

موضوع: بررسي احوال، آثار و آراء فاضل توني (ره)

موضوع: بررسي احوال، آثار و آراء فاضل توني (ره)

… دانلود …

 موضوع: بررسي احوال، آثار و آراء فاضل توني (ره) صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد موضوع: بررسي احوال، آثار و آراء فاضل توني (ره)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود نمونه پروپوزال موضوع: بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی (ره)                         

نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر و پزشکی و حسابداری و فرم نمونه پر شده پروپوزال دکتری و ارشد برای روش تحقیق رایگان. فرم خام پروپوزال علوم تربیتی و پروپوزال آماده و نمونه کشاورزی، حسابداری، پزشکی، عمران، فنی و مهندسی.

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله

بانو سیده نصرت امین، یکی از استوانه های فقاهت شیعه در میان زنان است که در سال 1274، در شهر اصفهان و در خانواده ای شریف، که نسب به حضرت علی(علیه السلام) می برد، متولّد شد و پس از ازدواج و در منزل، از محضر استادان بزرگواری همچون آیات عظام نجف آبادی و زفره ای بهره برد و با تلاش فراوان، به درجه اجتهاد نایل آمد و از سوی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی و دیگر بزرگان، اجازه روایت دریافت کرد. این بانوی مجتهده پس از عمری تلاش در جهت تهذیب نفس و تربیت شاگردان گران قدر، در سال 1362 به دیار باقی شتافت (بردبار، 1385، ص19).

حاجیه خانم سیّده نصرت بیگم امین (معروف به بانوی ایرانی) در سال 1274 شمسی در اصفهان متولّد شد (طیّبی، 1380، ص 26). پدر ایشان حاج سیدمحمّدعلی امین التجار اصفهانی، فردی مؤمن و سخاوتمند بود و مادرش بانویی شریف، متعبّد و خیرخواه. حاج سیدمحمّدعلی، پسر سیدحسن و نوه علاّمه مجاهد و وارسته، سید معصوم حسینی خاتون آبادی بود که از نظر نسب، بسیار شریف است (همان، ص29).

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی، مدیریت، علوم تربیتی، حسابداری و حقوق و پروپوزال آماده دکتری حقوق، کامپیوتر و تربیت بدنی و پروپوزال تکمیل شده و پر شده مدیریت و حسابداری و روانشناسی. پرسشنامه آماده و مقاله بیس پایان نامه. انجام پروپوزال و پایان نامه دکتری و ارشد

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید

nx

مقاله ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده براي شرکت‌هاي تعاوني استان آذربايجان‌شرقي

مقاله ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده براي شرکت‌هاي تعاوني استان آذربايجان‌شرقي

… دانلود …

 مقاله ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده براي شرکت‌هاي تعاوني استان آذربايجان‌شرقي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده براي شرکت‌هاي تعاوني استان آذربايجان‌شرقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده براي شرکت‌هاي تعاوني استان آذربايجان‌شرقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده براي شرکت‌هاي تعاوني استان آذربايجان‌شرقي :

تعداد صفحات :25

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر بخشی دوره‌های آموزشی برگزار شده برای شرکت‌های تعاونی استان آذربایجان‌شرقی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق به تعداد 7593 نفر که شامل کلیه افراد شرکت کننده در کلاس‌های آموزشی می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 357 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی اثربخشی آموزشی با استفاده از الگوی کرک پاتریک می‌باشد که پایایی آن (94/0 = α) می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون T تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد برگزاری دوره‌های آموزشی از طرف تعاونی استان برای شرکت‌های تعاونی بالاتر از حد متوسط و حدود (86/3) می باشد و در بین ابعاد 4 گانه اثربخشی بعد واکنش با میانگین (99/3) بعد یادگیری (84/3) بعد رفتار (72/3) و بعد نتایج (70/3) می‌باشد.
بنابراین می توان اظهار داشت که دوره‌های آموزشی تعاونی در بعد انتقال مفاهیم اثر بخش‌تر بوده است و هر چه وارد ابعاد عملیاتی می‌شویم از اثربخشی دوره‌ها کاسته می‌شود که این می‌توان بدلیل تأکید بر مباحث تئوریکی در طول دوره یا عدم وجود انگیزه لازم در فراگیران برای کسب دانش و ایجاد تحول در خودشان باشد

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی nx وارد صفحه فروش فایل دانلودی nx شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

nx

مقاله مقايسه شباهت و فاصله ژنتيکي تاسماهي ايراني ( Acipenser persicus ) و تاسماهي روسي ( Acipenser gueldenstaedtii ) با استفاده از روش RAPD

مقاله مقايسه شباهت و فاصله ژنتيکي تاسماهي ايراني ( Acipenser persicus ) و تاسماهي روسي ( Acipenser gueldenstaedtii ) با استفاده از روش RAPD

… دانلود …

 مقاله مقايسه شباهت و فاصله ژنتيکي تاسماهي ايراني ( Acipenser persicus ) و تاسماهي روسي ( Acipenser gueldenstaedtii ) با استفاده از روش RAPD دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه شباهت و فاصله ژنتيکي تاسماهي ايراني ( Acipenser persicus ) و تاسماهي روسي ( Acipenser gueldenstaedtii ) با استفاده از روش RAPD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه شباهت و فاصله ژنتيکي تاسماهي ايراني ( Acipenser persicus ) و تاسماهي روسي ( Acipenser gueldenstaedtii ) با استفاده از روش RAPD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه شباهت و فاصله ژنتيکي تاسماهي ايراني ( Acipenser persicus ) و تاسماهي روسي ( Acipenser gueldenstaedtii ) با استفاده از روش RAPD :

تعداد صفحات :21

در این تحقیق تعیین میزان اختلاف و شباهت ژنتیکی بین دو گونه تاسماهی ایرانی persicus) A.) و تاسماهی روسی (A. gueldenstaedtii) با استفاده از روش Random Amplified RAPDs (Polymorphic DNA) مورد بررسی قرارگرفته است. برای انجام آزمایشها، بافت باله دمی سه عدد تاسماهی ایرانی و سه عدد تاسماهی روسی نمونه برداری و از روش فنل- کلروفرمDNA سلولی آنها استخراج گردید و پس از الکتروفورز با ژل آگارز و یکسان سازی غلظت آنها با 53 آغازگر ده نوکلئوتیدی و در شرایط خاص، PCR نمونه ها صورت گرفت. محصول PCR برروی ژل یلی آکریلامید الکتروفورز شدند و با رنگ آمیزی نیترات نقره، نوارهای DNA ظاهر شده، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از بین 53 آغازگر فقط 36 عدد از آنها الگوهای نواری را بین دو گونه نشان دادند و بقیه (17 عدد) هیچگونه محل پهلوگیری برروی ژنوم نمونه ها نداشتند. پس از امتیازدهی نوارها و بررسی داده ها با استفاده از نرم افزار ژنتیکی RAPDPLOT، بیشترین میزان فاصله ژنتیکی بین این دو گونه 73 درصد و کمترین میزان آن 65 درصد و در مجموع بطور میانگین تقریبا 70 درصد تعیین شد. بهترین میزان شباهت ژنتیکی بین این دو گونه 35 درصد و کمترین آن 27 درصد و در مجموع بطور میانگین 30 درصد محاسبه گردید. از آنجایی که حد بالا و پایین اختلاف 50 درصد معیاری برای تشخیص گونه و زیر گونه می باشد و با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان اعلام نمود که تاسماهی ایرانی بعنوان یک گونه مستقل از تاسماهی روسی بوده و با روش مولکولی قابل تفکیک است.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی nx روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

nx

تخريب وجهه رهبري، مهم ترين حوزه نفوذ دشمن

تخريب وجهه رهبري، مهم ترين حوزه نفوذ دشمن

… دانلود …

 تخريب وجهه رهبري، مهم ترين حوزه نفوذ دشمن دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تخريب وجهه رهبري، مهم ترين حوزه نفوذ دشمن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تخريب وجهه رهبري، مهم ترين حوزه نفوذ دشمن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تخريب وجهه رهبري، مهم ترين حوزه نفوذ دشمن :

سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پروژه مهم نفوذ دشمن و تغییر در باورها و نگرش های انقلابی مردم ایران، یک اصل مسلم و از بزرگ ترینتهدیدهای استکبار است. جریان تخریب و تضعیف وجهه رهبری و امامت امت، سابقه بس طولانی در میاندشمنان حق و حقیقت دارد. مهم ترین حوزه نفوذ دشمن، تخریب و تضعیف وجهه رهبری جمهوری اسلامیایران است. دشمنان به خوبی دریافته اند که راه نفوذ در جامعه، از رهگذر رهبر جامعه است؛ چرا که بزرگترین مانع نفوذ دشمنان، رهبر جامعه و هدایت های دشمن شکنانه اوست، از این روی به شدت روی آنحساسیت نشان می دهند. آنان از راه هایی چون شایعه پراکنی، شبهه افکنی، جنگ تبلیغاتی به این امرهمت می گمارند. لزوم دشمن شناسی و بی اعتمادی به دشمن از مصادیق بارز بصیرت و هوشیاری است.در این میان طیف های زیادی از جمله روحانیون آگاه و بیدار به عنوان پرچم داران مقابله با نفوذ بیگانگانو بسیجیان به عنوان رهروان ولایت و رهبری، موظف به زدودن شبهات و شایعات نسبت به ولایت فقیه ونیز ولی فقیه می باشند.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید

nx

يادداشت فني: ارائه الگويي بهينه براي ارزيابي و انتخاب پيمانکاران صنعت ساخت و ساز از ديدگاه بهداشت، ايمني و محيط زيست

يادداشت فني: ارائه الگويي بهينه براي ارزيابي و انتخاب پيمانکاران صنعت ساخت و ساز از ديدگاه بهداشت، ايمني و محيط زيست

… دانلود …

 يادداشت فني: ارائه الگويي بهينه براي ارزيابي و انتخاب پيمانکاران صنعت ساخت و ساز از ديدگاه بهداشت، ايمني و محيط زيست دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد يادداشت فني: ارائه الگويي بهينه براي ارزيابي و انتخاب پيمانکاران صنعت ساخت و ساز از ديدگاه بهداشت، ايمني و محيط زيست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي يادداشت فني: ارائه الگويي بهينه براي ارزيابي و انتخاب پيمانکاران صنعت ساخت و ساز از ديدگاه بهداشت، ايمني و محيط زيست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن يادداشت فني: ارائه الگويي بهينه براي ارزيابي و انتخاب پيمانکاران صنعت ساخت و ساز از ديدگاه بهداشت، ايمني و محيط زيست :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران شريف (شريف ويژه مهندسي عمران)

تعداد صفحات :12

با توجه به روند شتابان واگذاری بخش اعظم فعالیت ها به شرکت های پیمانکاری، نرخ شاخص های مرتبط با حوادث شغلی، رشد نگران کننده یی به خود گرفته و موجب شده است تا بحث ارزیابی و انتخاب پیمانکاران صنعت ساخت و ساز از نظر بهداشت، ایمنی و محیط زیست حائز درجه اهمیت بالایی شود. الگوی ارائه شده از طریق تحلیل مطالعات کمی و نیز تکمیل پرسش نامه اختصاصی و برداشت های میدانی انجام و حجم نمونه با سطح اطمینان 95% و احتمال خطای 5%، 252 نفر تعیین شد. روش آزمون با استفاده از آزمون کامئو و بارتلت و تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت.نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که بالاترین شدت تاثیرگذاری مربوط به معیار منابع انسانی و کمترین شدت مربوط به معیار طرح ریزی است. الگوی پیشنهادی می تواند نیاز روزافزون سازمان ها را به یک الگوی جامع ارزیابی و انتخاب پیمانکاران برآورده سازد.

كلید واژه: ارزیابی عملکرد، انتخاب، پیمانکاران، صنعت ساخت و ساز، بهداشت، ایمنی، محیط زیست

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی nx روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

nx

فضاي مجازي؛ فرصت يا تهديد برا تربيت شهروندي در مدارس

فضاي مجازي؛ فرصت يا تهديد برا تربيت شهروندي در مدارس

… دانلود …

 فضاي مجازي؛ فرصت يا تهديد برا تربيت شهروندي در مدارس دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فضاي مجازي؛ فرصت يا تهديد برا تربيت شهروندي در مدارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فضاي مجازي؛ فرصت يا تهديد برا تربيت شهروندي در مدارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فضاي مجازي؛ فرصت يا تهديد برا تربيت شهروندي در مدارس :

سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پیشرفت چشمگیر بشر در حوزه فناوری اطلاعات جهان پهناور را به یک دهکده کوچکی بدل ساخته که در آن افراد بیشتر از تمام دوران تاریخ بهم نزدیک ساخته است. در این میان فضای مجازی به عنوان یکی از تولیدات بشر در این حوزه اجتماع انسانی را با چالش های فراوانی رو به رو ساخته، در صورتی که مسیولین کشور خصوصا دست اندر کاران تعلیم و تربیت نتوانند با شناخت صحیح و اصولی با این پدیده اجتماعی روبرو شوند، به سبب تاثیر گسترده آن بر جامعه خصوصا نسل جوان، جامعه با مخاطراتی متعدد درگیر خواهد شد. هدف از این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است فرصت ها و محدودیت هایی که فضای مجازی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در مسیر تربیت شهروندی مدارس ایجاد نموده است را بررسی و تجزیه و تحلیل نموده است. شناخت آسیب های فضای مجازی کمک شایان توجهی می نماید تا دستگاه آموزش و پرورش بعنوان اصلی ترین نهاد آموزشی و پرورشی کشور، نقش اساسی در تربیت شهروندان خوبی داشته باشد که از بینش، نگرش و مهارت های شهروندی برخوردار باشند تا ضمن احساس دلبستگی به میهن و سرزمین خود و رعایت قانون در همه زمینه های زندگی، نقش شهروندی خود را به درستی ایفا نمایند.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی nx وارد صفحه فروش فایل دانلودی nx شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

nx